БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКА КЪЩА
Транспортни застраховки
arrow

Транспортните застраховки покриват всички рискове на стоки по време на транспорт; отговорност на превозвача, който извършва превоз по суша съгласно Конвенцията за международен превоз на товари по шосе (CMR) и отговорност на спедитора  за вреди, причинени на клиентите, при неизпълнение на поети задължения по договор за спедиция.

Отговорност на превозвачаНаучи повече
Отговорност на спедитораНаучи повече
Контакти
Обратна връзка