БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКА КЪЩА
В чужбина
arrow

По тази застраховка застрахователят поемa рискове,произтичащи от заболяване, телесно нараняване при злополука, бременност и раждане на застрахованото лице, свързани с финансовото обезпечаване на определени медицински услуги и стоки, както и фиксирани парични суми в рамките на застрахователното покритие.

В зависимост от териториалния обхват и лимитите на застрахователното покритие застраховката се предлага в два варианта:
• Тарифа „Европейски здравен план” – застрахователното покритие включва събития, настъпили на територията на Европа;
• Тарифа „Световен здравен план” – застрахователното покритие включва събития, настъпили на територията на всички страни в света, включително САЩ и Канада.

Контакти
Обратна връзка