БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКА КЪЩА
Застраховка "Живот" със спестовен характер
arrow

Застраховката предоставя защита срещу събития, които са свързани с живота или здравето на застрахованото лице. При този вид договор при преживяване срокът на застраховката, застрахованото лице получава договорената застрахователната сума и допълнителна доходност, натрупана по време на срока на застраховката. Минималният срок, за който се сключва договора е пет години.
Покрити рискове /основни/
- смърт от заболяване или злополука;
- трайна загуба на трудоспособонст от злополука.
Допълнителни рискове:
- временна загуба на трудоспособонст от злополука;
- болничен престой при злополука;
- разходи за лекарства и консумативи.
По отношение на основните видове рискове, застраховката е валидна за територията на Р.България и чужбина.

Контакти
Обратна връзка