БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКА КЪЩА
Рискова застраховка "Живот"
arrow

Застраховката предоставя защита срещу събития, които са свързани с живота или здравето на застрахованото лице. По този вид договор, обезщетение се изплаща единствено при настъпване на застрахователно събитие. При преживяване срокът на застраховката, застрахователят не дължи застрахователна сума.
Покрити рискове /основни/
- смърт от заболяване или злополука;
- трайна загуба на трудоспособонст от злополука.
Допълнителни рискове:
- временна загуба на трудоспособонст от злополука;
- болничен престой при злополука;
- разходи за лекарства и консумативи.
По отношение на основните видове рискове, застраховката е валидна за територията на Р.България и чужбина.

Контакти
Обратна връзка