БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКА КЪЩА
Злополука на местата в плавателни съдове
arrow

Застраховката покрива телесни увреждания и смърт вследствие на злополука настъпила на борда на плавателния съд, както и на качващите се на и слизащите от плавателния съд лица.

По тази застраховка могат да се застраховат екипажът и пътниците на плавателния съд.

Контакти
Обратна връзка