БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО-БРОКЕРСКА КЪЩА
Отговорност към трети лица
arrow

- Покритието обхваща виновно причинени щети на други плавателни съдове при сблъсък или удар;
- Щети нанесени на чуждо имущество;
- Нараняване или загуба на живот на лица  на или близо до плавателния съд или на друг плавателен съд.

Контакти
Обратна връзка